روغن موتورمارینا اسپیدیTP

این نوع روغن موتورها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: گروه اول برای استفاده در موتور های ترانک پیستون که از سوخت های سنگین با مقدار گوگرد بالا

  ( تا ۵/۲ درصد وزنی) استفاده می کنند، مناسب بوده و خواص بارزی از جمله مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری حرارتی بالا، قدرت پاک کنندگی زیاد و قدرت خنثی سازی سریع مواد اسیدی حاصل از احتراق سوخت را دارا می باشد. روغن مارینااسپید یسوپر۴۰۴۰دراین گروه قرار دارد

مزایا:
 • مقاومت در مقابل اکسیداسیون
 • پایداری حرارتی بالا
 • قدرت پاک کنندگی زیاد
 • قدرت خنثی سازی سریع مواد اسیدی حاصل از احتراق سوخت
 • قابلیت تشکیل فیلم روغن در فشار های خیلی بالا
سطوح کیفیت:
 • API CF
 • CATERPILLAR S-۳
مشخصات:
مارینا اسپیدی TP ۳۰۱۵مارینا اسپیدی TP ۴۰۱۲مارینا اسپیدی TP ۳۰۱۲مارینا اسپیدی TP ۴۰۴۰واحدروش آزمونآزمون
۳۰ ۴۰ ۳۰ ۴۰     گرید SAE
۰.۹۰ ۰.۹۰۵ ۰.۸۹۵ ۰.۹۲۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°C گرانروی در
۱۲ ۱۴.۵ ۱۲ ۱۴.۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۱۸ -۱۸ -۱۸ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۵ ۱۲ ۱۲ ۴۰ Mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN
موارد استفاده:
 • موتورهای دیزل چهار زمانه دریایی دور متوسط
 • جعبه دنده های انتقال قدرت
 • توربو شارژها
 • غلاف شفت پروانه
 • ماشین آلات جانبی شناور های دریایی