مزایا:
 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
 • شاخص گرانروی بالا
 • خاصیت ضد سایش عالی
 • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • جداپذیری آسان از آب
 • قابلیت جداسازی هوا
 • جلوگیری از تشکیل کف پایدار
 • قابلیت فیلتر پذیری بسیار عالی
 • مقاومت خوب در برابر تراکم پذیری
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 PART 3(HVLP)
 • ISIRI 6423
مشخصات:

↓گرید (درجه)

گرانروی در

C40

cst

شاخص گرانروی

دانسیته در ˚c15

Gr/cm3

نقطه اشتعال

˚c

نقطه ریزش

˚c

مقاومت در برابرزنگ زدگی

خوردگی مس در ˚c100

روش آزمون←

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-1298

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-665

ASTM

D130

Iso 22

22

150

0.838

200

33 -

Pass

Class 1a

Iso 32

32

150

0.885

205

30 -

Pass

Class 1a

Iso 46

46

150

0.872

210

30 -

Pass

Class 1a

Iso 68

68

150

0.885

225

30 -

Pass

Class 1a

Iso 100

100

150

0.887

235

30 -

Pass

Class 1a

موارد استفاده:
 • سيستم هاي هیدرولیک کوره ها
 • سیستم های انتقال نیروی هیدرولیک
 • دارای محدوده عملکرد دمايي وسیع
 • ياتاقان های در معرض دمای بالا
 • سيستم هاي هیدرولیک كشتي ها
مزایا:
 • عاری از فلز روی ZN و سازگار با فلزات نرم نظیر نقره
 • خاصیت ضد سایش عالی
 • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • قابلیت جداپذیری آسان از آب
 • قابلیت جداسازی هوا
 • جلوگیری از تشکیل کف پایدار
 • قابلیت فیلترپذیری بسیارعالی
 • مقاومت خوب در برابر تراکم پذیری
 • افزایش عمر مفید دستگاهها و تجهیزات
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 PART2(HLP)
 • DENISON HF-0
 • ISIRI 6423
مشخصات:

↓گرید (درجه)

گرانروی در

C40

cst

شاخص گرانروی

دانسیته در ˚c15

Gr/cm3

نقطه اشتعال

˚c

نقطه ریزش

˚c

مقاومت در برابرزنگ زدگی

خوردگی مس در ˚c100

روش آزمون←

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-1298

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-665

ASTM

D-130

Iso 32

32

100

0.881

205

27-

Pass

Class 1a

Iso 46

46

95

0.883

210

24-

Pass

Class 1a

Iso 68

68

95

0.886

220

21-

Pass

Class 1a

Iso 100

100

95

0.886

235

18-

Pass

Class 1a

موارد استفاده:
 • در سيستم هاي هيدروليكي كه قطعات آنها داراي فلزات نرم و رنگي نظير نقره مي‌باشند.
مزایا:
 • پاک کنندگی قوی
 • بازدارنده خوردگی و زنگ زدگی
 • پایداری حرارتی عالی
 • مقاومت در برابر آب
 • خاصیت ضد کف بسیار خوب
سطوح کیفیت:
 • API CD
 • Caterpillar TO-2
 • Vickers 35VQ25A
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۴۶     گرید ISO
۴۶ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°Cگرانروی در
۷ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۹۵ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۷۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۱۵ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۰ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN
موارد استفاده:
 • انواع سیستم ها و جک های هیدرولیک ماشین آلات سنگین راهسازی
 • پمپ ها و یاتاقان های ضد اصطکاک
 • انواع ماشین آلات کشاورزی
 • صنایع معدن، سیمان و نیشکر
مزایا:
 • فاصله زمانی تعویض طولانی
 • افزایش عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
 • جدایش پذیری عالی از آب
 • سازگاری با فلزات زرد
 • عاری از فلز روی
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 part II (HLP)
 • Denison HF-0
 • Eaton Vickers M-2950-S
 • Eaton Vickers I-286-S
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲     گرید ISO
۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°Cگرانروی در
۹۵ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۰ ۰.۸۸۷ ۰.۸۷۹ ۰.۸۷۴ ۰.۸۶۸ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۴۰ ۲۲۵ ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۱۸ -۲۱ -۲۴ -۲۷ -۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
1a 1a 1a 1a 1a Stage ASTM D-۱۳۰ خوردگی مس
pass pass pass pass pass - ASTM D-۶۶۵B زنگ زدگی
موارد استفاده:
 • انواع سیستم های هیدرولیک
 • سیستم های انتقال قدرت
 • گیربکس های صنعتی دریایی
 • انواع پمپ ها و کمپرسورها
مزایا:
 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
 • ممانعت عالی از سایش
 • پایداری برشی بسیار خوب
 • جلوگیری از ایجاد کف
 • شاخص گرانروی بسیار بالا
 • قابلیت فیلتراسیون مناسب
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 part III (HVLP)
 • Denison HF-0
 • Cincinnati Machine
 • Vickers M-2950-S
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۱۵۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲     گرید ISO
۱۰۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°C گرانروی در
۱۴۵ ۱۴۵ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۰ ۱۵۵ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۰ ۰.۸۸۸ ۰.۸۸۷ ۰.۸۷۹ ۰.۸۷۴ ۰.۸۶۸ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°C دانسیته در
۲۴۵ ۲۳۵ ۲۲۷ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۰۵ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-27 -27 -۳0 -۳3 -۳6 -۳6 °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
1a 1a 1a 1a 1a 1a Stage ASTM D-۱۳۰ خوردگی مس
pass pass pass pass pass pass - ASTM D-۶۶۵B زنگ زدگی
موارد استفاده:
 • سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی با تغییرات دمایی زیاد
 • کلیه سیستم های هیدرولیکی تحت فشار بالا
 • موتورهای الکتریکی
 • کمپرسورهای هوا
 • سیستم های هیدرولیک دریایی
مزایا:
 • خاصیت ضد سایش عالی
 • مقاومت حرارتی خوب
 • عدم ایجاد کف
 • پایداری در مقابل اکسیداسیون
 • قابلیت فیلتراسیون خوب
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 part II (HLP)
 • Denison HF-0
 • Cincinnati Milacron P68-70
 • Vickers M-2952-S
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۴۶۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲     گرید ISO
۴۶۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°C گرانروی در
۹۲ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۰۵ ۰.۹۰۴ ۰.۹۰۰ ۰.۸۹۵ ۰.۸۹۰ ۰.۸۸۷ ۰.۸۷۹ ۰.۸۷۴ ۰.۸۶۸ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°C دانسیته در
۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۴۵ ۲۴۰ ۲۲۵ ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۵ -۱۸ -۲۱ -۲۱ -۲۴ -۲۷ -۲۷ -۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a Stage ASTM D-۱۳۰ خوردگی مس
pass pass pass pass pass pass pass pass pass - ASTM D-۶۶۵B زنگ زدگی
موارد استفاده:
 • انواع سیستم های هیدرولیک
 • یاتاقان ها و پمپ ها
 • موتورهای الکتریکی
 • جعبه دنده های بسته
 • سیستم های هیدرولیکی پرس ها
مزایا:
 • جلوگیری از سایش
 • خاصیت ضد اکسیداسیون مناسب و ضد فرسایش
 • محافظت از خوردگی
 • تمیز نگهداشتن سیستم
 • جدایش پذیری مناسب از آب
 • قابلیت فیلتراسیون خوب
سطوح کیفیت:
 • DIN 51524 part 1 (HL)
 • Denison HF-0
 • Cincinnati Lamp P68-70
 • KOMATSU Engineering Standard
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۴۶۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲     گرید ISO
۴۶۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۶۸ ۴۶ ۳۲ ۲۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°C گرانروی در
۹۲ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۹ ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۸۷ ۰.۸۶۸ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°C دانسیته در
۲۴۵ ۲۴۰ ۲۳۵ ۲۲۵ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۰۵ ۱۹۵ ۲۰۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۲ -۱۵ -۱۸ -۲۱ -۲۴ -۲۷ -۲۷ -۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a Stage ASTM D-۱۳۰ خوردگی مس
pass pass pass pass pass pass pass pass pass - ASTM D-۶۶۵B زنگ زدگی
موارد استفاده:
 • سیستم های هیدرولیکی صنعتی تحت شرایط کاری ملایم تا متوسط
 • سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی
 • سیستم های گردشی
 • یاتاقان ها و چرخ دنده ها
 • کمپرسورها و پمپ ها

روغن صنعتی

این شرکت با 15 سال سابقه درخشان در عرصه پخش محصولات شرکت ها و برند های خارجی شامل Shell - Total - Castrol - BP - kluber - Fouchs و گریس های خاص جهت مصارف صنایع و کارخانه جات مواد غذایی و ذوب آهن، فولاد سازی و کشتیرانی، حمل و نقل هوایی و راهسازی ها افتخار همکاری دارد

چرا ما ؟

سالها سابقه در امر مشاوره و فروش انواع روانکار های تخصصی و فوق تخصصی

بهره گیری از جدیدترین اطلاعات روز و تکیه بر تجربه متخصصین با شناخت کامل روانکار ها

آخرین محصولات کمپانی های ایرانی و خارجی

با ما تماس بگیرید

شعبه مرکزی پتروپیشتاز پایتخت
آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار گلها، جنب بیمارستان قوام، پلاک 282
تلفن تماس:

۰۲۱۴۴۵۷۵۰۰۳
۰۲۱۴۴۵۷۵۰۰۴
۰۲۱۴۴۵۳۸۹۳۲
۰۹۱۲۲۲۵۴۰۵۷
۰۹۱۲۱۰۰۳۲۵۳