مزایا:
  • پایداری حرارتی عالی
  • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
  • ضریب هدایت حرارتی بالا
  • افزایش راندمان انتقال حرارت غیرمستقیم در سیستم های بسته
سطوح کیفیت:
  • ISO 6743 PART 12 B13
  • ISIRI 11298-12 QB
مشخصات:
گرید (درجه)↓

گرانروی در

C40

cst

شاخص گرانروی

دانسیته در ˚c15

Gr/cm3

نقطه اشتعال

˚c

نقطه ریزش

˚c

روش آزمون ←

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-1298

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ISO 32

32

95 0.887 200  18 -
ISO 46

46

95 0.880 210  15 -
ISO 68 68 95 0.883 215 9 -
موارد استفاده:
  • سیستم های بسته عملیاتی تا حداکثر دمای 300 درجه سانتیگراد