روغن سپاهان حرارت GTB

روغن انتقال حرارت سپاهان حرارت GTB با پایه کاملاً سنتزی، محصولی با کارآیی فوق العاده جهت استفاده در سیستم های حرارتی بسته غیرمستقیم می باشد. راندمان حرارتی بسیار بالا به علاوه مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری حرارتی عالی و نقطه اشتعال زیاد موجب گردیده روغن سپاهان حرارت GTB برای مدت بسیار طولانی در سیستم کارآیی داشته و در تمام مدت کارکرد خواص فیزیکی و شیمیایی اساسی آن تغییر ننماید. انواع سیستم های صنعتی گرم کننده غیرمستقیم اعم از باز یا بسته که نیاز به دماهای تا ۳۴۰ درجه سانتیگراد دارند بهترین عملکرد را با سپاهان حرارت GT خواهند داشت.

مزایا:
  • راندمان اشتعال بالا
  • پایداری حرارتی عالی
  • فشار بخار بسیار اندک
  • پایداری اکسیداسیون خیلی خوب
  • غیرخورنده و غیرسمی
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۳۲       گرید ISO
32   cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°Cگرانروی در
100   - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
0.86   Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
230   °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۱۸   °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
  • انواع سیستم های انتقال حرارت غیرمستقیم
  • صنایع آلومینیوم سازی و فولادسازی
  • سیستم های خنک کننده
  • پیش گرم کن صنایع سیمان
  • صنایع کاغذسازی، نساجی و لاستیک سازی