روغن سپاهان حرارت

روغن انتقال حرارت سپاهان حرارت مخصوص سیستم های انتقال حرارت غیرمستقیم تا دمای عملیاتی حداکثر ۳۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. پایداری حرارتی بسیار خوب در کنار شاخص گرانروی بالا و مواد افزونی ویژه روغن های حرارتی موجب عمر طولانی کارکرد روغن سپاهان حرارت و انجام عملیات حرارتی مطلوب در سیستم های بسته می گردد. این روغن در گرید ISO ۳۲ تولید و عرضه می شود.

مزایا:
  • ضرایب انتقال حرارت بالا
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار خوب
  • فشار بخار پایین
  • غیر خورنده
  • غیر سمی
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۳۲     گرید ISO
۳۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°Cگرانروی در
۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۷ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۰۵ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
  • انواع سیستم های انتقال حرارت بسته
  • صنایع قیر و آسفالت سازی
  • صنایع سیمان، فولاد و آلومینیوم
  • نیروگاه ها، پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی
  • نیروگاه ها، پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی