مزایا:
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا که از تشکیل لعاب و لجن و رسوبات ممانعت می کند و کارایی سیستم انتقال نیرو را افزایش می دهد.
 • خواص ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو
 • سیالیت در دمای پایین که منجر به سهولت روانکاری و کاهش افت انتقال نیرو در دمای استارت زدن می گردد.
 • کنترل میزان کف به منظور بهبود روانکاری و کنترل سایش و اصطکاک بین قطعات درشرایط عملیات سخت
 • تطابق با کلیه اجزاء آب بند های بکاررفته در انتقالات نوع IID که در کنترل نشتی روغن نقش موثری دارد.
سطوح کیفیت:
 • GM Dexron IID
 • Ford Mercon
 • Allison C-4
 • Caterpillar TO-2
 • دارای تأییدیه ZF,VOITH
 • ISIRI 5814
مشخصات:

موارد استفاده:
 • در کلیه جعبه دنده های اتوماتیک خودرو و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاههای صنعتی.
مزایا:
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا که از تشکیل لعاب و لجن و رسوبات ممانعت می کند و کارایی سیستم انتقال نیرو را افزایش می دهد.
 • خواص ضد سائیدگی مناسب به منظور افزایش عمر سیستم انتقال نیرو
 • سیالیت در دمای پایین که منجر به سهولت روانکاری و کاهش افت انتقال نیرو در دمای استارت زدن می گردد.
 • کنترل میزان کف به منظور بهبود روانکاری و کنترل سایش و اصطکاک بین قطعات درشرایط عملیات سخت
 • تطابق با کلیه اجزاء آب بند های بکاررفته در انتقالات نوع IID که در کنترل نشتی روغن نقش موثری دارد.
سطوح کیفیت:
 • GM Dexron IID
 • Ford Mercon
 • Allison C-4
 • Caterpillar TO-2
 • ISIRI 5814
مشخصات:

موارد استفاده:
 • در کلیه جعبه دنده های اتوماتیک خودرو و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاههای صنعتی.
مزایا:
 • محافظت عالی در برابر سایش و تحمل بار در سرعت پایین/ گشتاور بالا و سرعت بالا/ گشتاور پایین
 • محافظت عالی در مقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها
 • پایداری حرارتی و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون که باعث افزایش طول عمر روغن می گردد.
 • روانکاری مناسب همراه با مقاومت در برابر شیار دار شدن روغن(Channeling) در دماهای پایین
سطوح کیفیت:
 • API GL-5
 • DMIL -L-2105
 • ZF Approved
 • ISIRI 2810
مشخصات:

موارد استفاده:
 • در كليه جعبه دنده هاي غير اتو ماتيك خودروهای سبک و سنگین و ساير وسايل نقليه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو كه استانداردهاي فوق توصيه گرديده اند.
 • توجه: اين محصول جهت دنده هاي هيپوئيد و ديفرانسيل وسایل نقليه توصیه می شود.
مزایا:
 • کاهش سایش و اصطکاک
 • محافظت عالی در برابر خوردگی، زنگ زدگی و اکسیداسیون
 • کاهش کف پایدار در سیستم
 • سیالیت در دماهای بسیار پایین
سطوح کیفیت:
 • API GL-5
 • MIL-L D-2105-
 • Mercedes Benz 6MB2350
 • MAN 342ML
 • 97310 VOLVO
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۱۴۰ ۸۵W-۱۴۰ ۹۰ ۸۵W-۹۰ 80W ۷۵W-۸۰     گرید SAE
۳۱.۵ ۳۰.۵ ۱۸.۲ ۱۸ 9.8 ۸.۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۹۵ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ 100 ۱۱۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۲۰ ۰.۹۰۴ ۰.۸۹۴ ۰.۸۹۱ 0.89 ۰.۸۸۶ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۴۰ ۲۲۰ ۲۱۵ ۲۲۰ 205 ۲۰۵ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۵ -۱۵ -۲۱ -27 -۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
 • انواع جعبه دنده ها و سیستم های انتقال قدرت
 • گیربکس خودروهای سبک و سنگین
 • جعبه دنده های صنعتی
 • انواع اکسل ها و دیفرانسیل ها
 • انواع دنده های حلزونی، مارپیچی و هیپوئید
مزایا:
 • محافظت خوب در برابر سایش و خوردگی دنده ها
 • کاهش تنش و اصطکاک بین دنده ها تحت شرایط فشار بالا
 • کاربرد چند منظوره در دنده و متعلقات وابسته در خودروها و ماشین آلات صنعتی (غیر از جعبه دنده های باز) تحت شرایط متوسط کاری
سطوح کیفیت:
 • API GL-4
 • US Military MIL-L-2105A
 • Mercedes Benz MB235.1
 • MAN N-341
 • ZF TE-ML 02A, 08A
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۱۴۰ ۸۵W-۱۴۰ ۹۰ ۸۵W-۹۰ 80W ۷۵W-۹۰ ۷۵W-۸۰ 75W     گرید SAE
۳۱.۵ ۳۰.۵ ۱۸.۲ ۱۸ 9.8 ۱۵.۵ ۸.۵ 5.8 cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۹۵ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ 105 ۱۶۰ ۱۰۰ 100 - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۲۰ ۰.۹۰۴ ۰.۸۹۴ ۰.۸۹۱ 0.89 ۰.۸۸۶ ۰.۸۸۶ 0.88 Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۴۰ ۲۲۰ ۲۱۵ ۲۲۰ 205 ۲۴۰ ۲۰۵ 205 °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۵ -۱۵ -۲۱ -27 -۴۲ -۳۰ -30 °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
 • انواع جعبه دنده های دستی خودروهای سواری و سنگین
 • گیربکس های صنعتی
 • انواع جعبه دنده های حلزونی و مارپیچی غیر هیپوئید
مزایا:
 • پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
 • ممانعت از ایجاد کف پایدار در سیستم
 • قابل اختلاط با دیگر روغن های دنده
 • تشکیل فیلم پایدار روانکار
سطوح کیفیت:
 • API GL-1
 • Meritor Rockwell(62-0)‎
 • Danar Spicer Transmission
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
 85w90 ۱۴۰ ۹۰     گرید SAE
 18 30 17 cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
 100 85 85 - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
0.89 ۰.۸۹ ۰.۸۸ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
220 ۲۴۰ ۲۲۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-33 -۹ -۱۲ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
 • جعبه دنده سیستم های انتقال نیرو مطابق با سطح کیفیAPI GL-1
 • دنده های مخروطی و حلزونی و اکسل های مارپیچ
 • دنده فرمان، چهارشاخ گاردان و محور هزار خار
مزایا:
 • شاخص گرانروی بسیار بالا
 • پایداری اکسیداسیون و حرارتی بسیار خوب
 • خواص عالی ضد سایش و ضد خوردگی
 • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی
 • سازگاری با الاستومرها و آب بندها
سطوح کیفیت:
 • Dexron D-III
 • FORD MERCON
 • Chrysler ATF+3
 • Caterpillar AT-1
 • Voith DIWA
 • ZF TE ML 04D
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۳۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۴۰°Cگرانروی در
۷.۳ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۹۵ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰/۰ cc ASTM D-۸۹۲ Foam
۲۲۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۴۲ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
موارد استفاده:
 • انواع سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک
 • جعبه فرمان های هیدرولیک
 • سیستم های هیدرولیک صنعتی با محدوده دمای کاری بالا
 • کمپرسورهای هوای چرخشی
 • انواع گیربکس های اتوماتیک خودروهای سنگین

روغن صنعتی

این شرکت با 15 سال سابقه درخشان در عرصه پخش محصولات شرکت ها و برند های خارجی شامل Shell - Total - Castrol - BP - kluber - Fouchs و گریس های خاص جهت مصارف صنایع و کارخانه جات مواد غذایی و ذوب آهن، فولاد سازی و کشتیرانی، حمل و نقل هوایی و راهسازی ها افتخار همکاری دارد

چرا ما ؟

سالها سابقه در امر مشاوره و فروش انواع روانکار های تخصصی و فوق تخصصی

بهره گیری از جدیدترین اطلاعات روز و تکیه بر تجربه متخصصین با شناخت کامل روانکار ها

آخرین محصولات کمپانی های ایرانی و خارجی

با ما تماس بگیرید

شعبه مرکزی پتروپیشتاز پایتخت
آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار گلها، جنب بیمارستان قوام، پلاک 282
تلفن تماس:

۰۲۱۴۴۵۷۵۰۰۳
۰۲۱۴۴۵۷۵۰۰۴
۰۲۱۴۴۵۳۸۹۳۲
۰۹۱۲۲۲۵۴۰۵۷
۰۹۱۲۱۰۰۳۲۵۳