روغن موتوردیزلی سپاهان تاسوکی

روغن موتوردیزلی سپاهان تاسوکی با سطح کیفی API CC مخصوص موتورهای دیزلی با شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی، طراحی و فرموله شده است.

ترکیب بندی روغن سپاهان تاسوکی به گونه ای است که ضمن خنثی سازی لجن های اسیدی تشکیل شده در موتور، دوده و رسوبات را از قطعات زدوده و موتور را تمیز و پاک نگاه می دارد. همچنین به دلیل ادتیوهای ویژه بکار رفته در فرمولاسیون سپاهان تاسوکی خواص ضد اصطکاک و روانکاری روغن به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافته اند. روغن سپاهان تاسوکی تک درجه ای بوده و در گریدهایSAE50SAE,SAE40,30 عرضه ميگردد

مزایا:
 • عدد قلیائیت کل(TBN) مناسب
 • پایداری ویسکوزیته در شرایط سخت کاری
 • جلوگیری از افت فشار روغن
 • فراریت و تبخیر اندک
 • خواص ضد سایش و ضد خوردگی بسیار خوب
سطوح کیفیت:
 • API CC
 • MIL-L 46152B -
 • 2 E-PL
 • 1 E-DL
 • 585 ISIRI
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۵۰ ۴۰ ۳۰     گرید SAE
۱۹ ۱۵.۱ ۱۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۹۰ ۹۱ ۹۱ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۰۷ ۰.۹۰۱ ۰.۸۹۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۵۰ ۲۴۵ ۲۴۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۵ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۸ ۸ ۸ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN
موارد استفاده:
 • موتورهای دیزلی با شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی
 • انواع موتورهای دیزلی خودروهای نیمه سنگین
 • ماشین آلات راهسازی سبک
 • موتورهای دیزلی صنعتی ثابت
 • پمپ های آب و ژنراتورهای سبک