ضد یخ – ضد جوش اسپیدی

ضد یخ- ضد جوش اسپیدی با استفاده از پایه منواتیلن گلیکول و مواد افزودنی مناسب ضد خوردگی تهیه شده و به علت دارا بودن بازدارنده های خوردگی،

  از فرسایش سیستم خنک کننده اتومبیل جلوگیری می نماید؛ ضمن این که با کلیه قطعات لاستیکی موجود در سیستم سازگار است. این سیال در تابستان از جوش آمدن آب سیستم خنک کننده و در زمستان از یخ زدگی آن جلوگیری می نماید.

مزایا:
 • کاهش نقطه انجماد تا ۳۸- درجه سانتیگراد با مخلوط ۵۰%
 • افزایش نقطه جوش تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد با مخلوط ۵۰%
 • قابلیت محافظت از سیستم خنک کننده خودرو در تمام فصول سال
 • جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
 • عمر مفید تا ۲ سال
سطوح کیفیت:
 • ISIRI 338
 • ASTM D-3306, D-4985
 • GM 6038M , 6277M
 • SAE J-1034
 • Caterpillar EC-1
 • BS 6580
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۱.۱۳ Kg/L ASTM D-۴۰۵۲ ۱۵°C دانسیته در
-۳۸ °C ASTM D-۲۳۸۶ نقطه انجماد %۵۰
۱۷۵ °C ASTM D-۱۱۷۷ نقطه جوش رقیق شده
۱۰۹ °C ASTM D-۱۱۷۷ نقطه جوش %۵۰
۱.۳۵ m % ASTM D-۱۱۱۹ درصد خاکستر
۴ m % ASTM D-۱۱۲۳ درصد آب
۹ - ASTM D-۱۲۸۷ PH محلول %۵۰ در آب مقطر
۲۰+ ml HCI ASTM D-۱۱۲۱ ذخیره قلیائیت
۱ sec ASTM D-۱۸۸۱ زمان از بین رفتن کف
موارد استفاده:
 • سیستم خنک کننده انواع خودروهای سواری
 • سیستم خنک کننده صنعتی
 • نیروگاه ها و پالایشگاه ها
 • انواع سیستم های خنک کننده خودروهای سنگین